• slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Home
| Vision & Mission | Activity |  
 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลัก

insysc erp insysc erp     insysc erp
insysc erp   insysc erp
insysc erp
insysc erp insysc erp insysc erp
  insysc erp
    insysc erp insysc erp
insysc erp insysc erp insysc erp insysc erp insysc erp insysc erp

Our solutions

Company Background

เราให้บริการด้านซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานได้ออนไลน์ เรียลไทม์ ทุกเวลา (คลาวด์) เช่น อีอาร์พี คือ ซอฟแวร์บริหารจัดการทั้งองค์กรทั้งข้อมูลและเอกสารขององค์กรพร้อมทั้งมีการจัดทำบัญชีอัตโนมัติและมีรายงานทางการบัญชี รายงานทางการเงิน รายงานภาษี แบบฟอร์มภาษี ตามมาตรฐานการบัญชี และกฏหมายไทยอย่างครบถ้วน (เรียกว่า ERP) หรือเฉพาะซอฟแวร์บัญชีสำเร็จรูปที่เน้นเฉพาะงานทางด้านบัญชีอย่างเดียว (Accounting Software) และยังมีระบบจัดการออนไลน์ต่างๆตามความต้องการของบริษัทลูกค้า

คลาวด์ อีอาร์พี และ โปรแกรมบัญชี

ซึ่งทั้งซอฟแวร์อีอาร์พี และซอฟแวร์บัญชีสำเร็จรูป จะช่วยให้เราสามารถบริหารข้อมูลทางธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก ให้เป็นระเบียบครบถ้วน จัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย มีระบบวิเคราะห์ออกมาเป็นรายงานทางการบัญชี การเงิน ภาษี และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อผลประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทลูกค้า

ออนไลน์อีอาร์พีซอฟแวร์ของเราจะช่วยให้การบริหารองค์กรของบริษัทลูกค้าสมบูรณ์ขึ้น สามารถจัดการงานข้อมูลและงานเอกสารรวมทั้งรายงานต่างๆได้ง่ายขึ้น นอกจากการนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วคุณยังสามารถจัดการธุรกิจออนไลน์ได้ผ่านโปรแกรมเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ซึ่งโปรแกรมของเราประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้

ระบบบริหารงานขาย หรือระบบงานขายออนไลน์

icon insysc ระบบบริหารงานจัดซื้อ หรือบริหารงานจัดซื้อออนไลน์

icon insysc ระบบบัญชี หรือระบบบัญชีออนไลน์ รวมทั้งรายงานทางการบัญชี งบบัญชี รายงานฐานะทางการเงิน งบการเงินต่างๆ รายงานทางการเงิน ที่เป็นรายงานทางการเงินออนไลน์ และสามารถดูรายงานทางการเงินผ่านมือถือได้

icon insysc ระบบบริหารจัดการโครงการ หรือบริหารโครงการออนไลน์ สามารถบริหารโครงการที่บ้านได้

icon insysc ระบบบริหารสต๊อก หรือระบบบริหารสต๊อคออนไลน์ (สินค้าเข้า-ออก ซื้อ-ขาย เรียลไทม์) รวมทั้งมีรายงานสต๊อกสินค้าออนไลน์

icon insysc ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร จัดการสินทรัพย์ในธุรกิจ

ระบบอีอาร์พีออนไลน์ และระบบบัญชีออนไลน์ของเรา สามารถช่วยให้บริษัทลูกค้าติดต่อธุรกิจ ทำงานเอกสาร รายงาน และข้อมูลทางธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้สามารถมีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์และพิจารณาได้เรียลไทม์ เช่น รายงานทางบัญชี รายงานทางการเงิน ซึ่งมีประโยชน์ทำให้บริษัทลูกค้าสามารถวางนโยบาย การบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการได้ทัน ไม่ต้องรอข้อมูลนานๆเหมือนระบบเก่าๆ ทำให้บริษัทบริษัทลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต และดิจิตอลอย่างทุกวันนี้

บริษัทเรามีประสบการณ์วางระบบอีอาร์พี ระบบบัญชี และระบบไอที ในหลายๆธุรกิจ ตั้งแต่เอสเอ็มอี (SME) ในประเทศไทย เอสเอ็มอีของต่างประเทศ และไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ บริษัทเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจ ระบบธุรกิจ ระบบบัญชี ระบบอีอาร์พี ระบบภาษี ให้กับบริษัทลูกค้าอย่างครบถ้วนและชำนาญ

สินค้าและบริการของพวกเราเป็นระบบออนไลน์ คลาวด์ ที่มีระบบและกระบวนการทำงานด้วยคุณภาพสูง และมีเสถียรภาพ แต่บริษัทลูกค้าไม่ต้องมีการลงทุนด้วยต้นทุนจำนวนมากในการซื้อฮาร์ดแวร์คุณภาพสูงๆเพื่อรองรับซอฟแวร์ของเรา เพราะเรามีระบบคลาวด์ไว้รองรับซอฟแวร์และข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทลูกค้า นอกจากนี้เมื่อบริษัทลูกค้าเลือกใช้ระบบคลาวด์ของเราแล้ว การทำงานของบริษัทลูกค้าจะไม่ถูกจำกัดแค่เฉพาะต้องทำงานในออฟฟิศเท่านั้น เพราะบริษัทลูกค้าสามารถทำงานได้ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ เพียงแค่ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งข้อมูลและรายการค้าต่างๆของบริษัทลูกค้าจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและถูกรักษาความลับในระดับสูง เพราะเราได้ตั้งมาตรการป้องกันด้วยความปลอดภัยระดับสูงแล้ว