ติดต่อ

Address

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
เลขที่ 299/7 หมู่บ้าน บ้านใหม่ (วงแหวนพระราม 9)
ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง ทับช้างบน เขต สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10250

เบอร์โทรศัพท์

(+66) (0)2-063-5959 ติดต่อสอบถามทั่วไป
(+66) (0)87-798-2549 ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
(+66) (0)96-916-7337 ติดต่อสอบถาม สมัครงาน


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางอีเมล

โดยส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารต่างๆมาที่

ส่วนทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
เลขที่ 299/7 หมู่บ้าน บ้านใหม่ (วงแหวนพระราม 9) ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง ทับช้างบน
เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

หลักฐานในการสมัคร
– รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร

ส่งเมลล์ พร้อมแนบหลักฐานมาที่

– sthaphon@insysc.com
– ekkasak@insysc.com
– austana@insysc.com


Programmer trainee

วุฒิปริญญาตรี : ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ computer science, information technology,
software engineer หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำลังศึกษา ป.ตรี ปี 3 ขึ้นไป
ยินดีรับนักศึกษาวิสาหกิจ

Software support trainee

วุฒิปริญญาตรี : ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ business admin สาขา IT, หรือ IT โดยตรง หรือ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำลังศึกษา ป.ตรี ปี 3 ขึ้นไป
ยินดีรับนักศึกษาวิสาหกิจ

Server admin trainee

วุฒิปริญญาตรี : ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ computer science, information technology,
software engineer หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำลังศึกษา ป.ตรี ปี 3 ขึ้นไป
ยินดีรับนักศึกษาวิสาหกิจ

Network trainee

วุฒิปริญญาตรี : ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ computer science, information technology,
software engineer หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำลังศึกษา ป.ตรี ปี 3 ขึ้นไป
ยินดีรับนักศึกษาวิสาหกิจ