ระบบ RFID Patient Tracking ของโรงพยาบาลระยอง

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค 2563 ที่ผ่านมาทางทีมงาน บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็มคอรเปอร์ชั่น จำกัด ของเราได้มีการไปเก็บ requirement ที่โรงพยาบาลระยอง เพื่อที่จะทำการพัฒนาระบบให้ทางโรงพยาบาลระยอง นำไปใช้งาน บริหารผู้ป่วย จัดเก็บครุภัณฑ์ต่างๆ ทางบริษัทเลยได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานภายในโรงพยาบาลระยอง ด้วยระบบ RFID Tracking มาเป็นตัวช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันอุปกรณ์สูญหายและยังสามารสต๊อกครุภัณฑ์ต่างๆ ผ่าน Stock Online ก่อนของในสต๊อกจะหมดไป

เพื่อที่จะได้มีอุปกรณ์ในการรักษาโดยไม่ต้องรอการเบิกสต๊อก เพราะระบบของเราจะแจ้งเตือนไปที่คลังสต๊อกทันที เมื่อของในสต๊อกกำลังจะหมดลงและยังสามารถจัดการ การเบิกจ่ายสต๊อกเพื่อป้องกันสต๊อกสูญหายเพียงแค่ Scan QR Code ที่ติดอยู่ที่ครุภัณฑ์ ระบบก็จะทำการเก็บข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ว่าได้มีการเบิกสต๊อกในแผนกนั้นๆ และระบบนี้ยังสามารถนำมาใช้ Tracking กับผู้ป่วยเพื่อติดตามการรักษา

ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเรียกกันว่า 2P @Safety Tech (Patient and Personal at Safety Technology Awards) กับระบบ RFID ตอนนี้ได้มีการยอมรับและได้เริ่มใช้งานแล้วที่โรงบาลระยองซึ่งตอนนี้ใช้เป็น RFID Patient tracking เพื่อที่จะทำการ Tracking ผู้ป่วยได้ถูกต้องและแม่นยำในการรักษาและยังสามารถเก็บข้อมูลและเรียกดูได้จนจบการรักษา Patient tracking สามารถเช็คได้ตลอดเวลาว่าผู้ป่วยตอนนี้อยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรและโดนย้ายไปที่ตึกไหนได้อีกด้วย เพื่อจะได้ติดตามทำการรักษาได้อย่างต่อเนื่องระบบยังสามารถเก็บบันทึกประวัติการรักษาและประวัติความรุนแรงของผู้ป่วยเพื่อดูรายงานสถานะคนไข้แบบเรียลไทม์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลงานการทำงานและปรับปรุงพัฒนาการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาการของผู้ป่วยจะแบ่งประเภทตามสีของ Wrist Brand เพื่อให้ทีมแพทย์สามารถแยกประเภทผู้ป่วยได้ตั้งแต่แรก โดยที่ทาง บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้มีการออกแบบสีของริสแบนด์ตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยเป็น สีแดง, ชมพู, เหลือง, เขียว และ ขาว ทำให้ลดเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบลงเพื่อที่จะเริ่มทำการรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรักษา หลังจากขั้นตอนการรักษาเสร็จสิ้นผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถกลับบ้านได้แล้วนั้นทางโรงพยาบาลก็จะนำ wrist brand มาทำการลบข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยทันทีเพื่อที่จะได้นำ wrist brand มาใช้กับคนไข้คนต่อไปและยังสามารถใช้ได้ซ้ำถึง 200,000 ครั้ง ทั้งนี้ระบบ RFID Patient tracking ยังสามารถใช้งานกับระบบของแผนกอื่นๆเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาได้ทันท่วงที