Booking software online

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Booking software online

วัตถุประสงค์

เพื่อรับ booking ล่วงหน้าจากลูกค้า จะได้ทราบยอดล่วงหน้า มาจัดการบริหาร จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับ และรับรองลูกค้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เช่น รับจองทัวร์ล่วงหน้า เมื่อมียอด booking เกิดขึ้น ก็สามารถนำข้อมูลนั้นมาบริหารจัดการต่อได้ เช่น จัดห้อง จัดสถานที่ จัดรถ จัดเรือ จัดไกด์ จัดหัวหน้าทัวร์ จัดอาหารหรืออื่นๆ เป็นต้น ทำให้เกิดการบริหารที่ดีมีการเตรียมพร้อม และลูกค้าประทับใจ ยังมีรายการ
booking หลายรูปแบบเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อการวางแผนการขาย การทำตลาด และสามารถตรวจสอบยอดเงินกับรายการ booking ได้เเม่นยำถูกต้องมากขึ้น

เหมาะกับ

สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการรับ booking เพื่อจะได้ทราบยอด booking ล่วงหน้า มาจัดเตรียมรับลูกค้าที่ booking มาในแต่ละวัน เช่น booking โรงแรม, ห้องพัก, อพาร์ทเม้น, สถานที่พัก, ห้องประชุมสัมนา, การจัดเลี้ยง, ร้านอาหาร, สวนสนุก, สวนน้ำ,
theme park, สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องซื้อบัตรผ่าน เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ทราบ booking ล่วงหน้า สามารถนำข้อมูลมาจัดการล่วงหน้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง รวมถึงสามารถตรวจสอบเงินกับรายการ booking ได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้ไม่ตกหล่น มีรายการที่เป็นประโยชน์ สามารถดูยอดขาย,
ยอด booking, รายการหรือบริการยอดนิยม, ยอด consumption ต่างๆ และสะดวกรวดเร็วในการรับลูกค้า เพราะลูกค้าเพียงแสดง booking confirm จากอีเมล ก็สามารถรับบริการได้แล้ว

ลักษณะการทำงาน

ระบบรับ booking นี้ สามารถ booking ได้เรียลไทม์ เมื่อมีการ booking แล้ว สามารถดึง booking นี้ไป ออก voucher หรือ ticket หรือ access pass ให้ลูกค้าได้ทันที่เพื่อมารับบริการ เมื่อมีการ booking ในระบบจะส่งต่อไปยังแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมรับลูกค้าด้วย เช่น แผนกอาคาร แผนกแม่บ้าน หากเป็นห้องพัก สถานที่ห้องประชุม หรือจัดเลี้ยง หรือแผนกจัดรถ จัดไกด์ จัดเรือ หากเป็นธุรกิจทัวร์ เรือนำเที่ยว หรือท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น หรือดึง booking นั้นไปทำใบเสนอราคา หรือนำไปทำวางบิล หรือใบสรุปค่าใช้จ่าย (กรณีเงินเชื่อ มีมูลค่าการจอง
จำนวนมาก)