E-commerce website

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

E-commerce website

วัตถุประสงค์

เรารับทำ e-commerce website ให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมทัวร์ และขายปลีก เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้า และ support ลูกค้ามากขึ้น กรณีลูกค้ามีหน้าร้านและมีการใช้ระบบ pos ของเราด้วย เพื่อให้ทุกยอดขายทางเว็บไซต์สามารถเชื่อต่อเข้ากับระบบ pos อัตโนมัติ ทำให้ทางร้านทราบยอดสั่งซื้อ และยอดเงินรับทางเว็บไซต์ทันที เพื่อจะได้ตอบกลับลูกค้าได้ทันทีเช่นกัน

เหมาะกับ

ธุรกิจทัวร์ หรือร้านค้าปลีกทั่วไปที่ใช้ระบบ pos ขายหน้าร้านหรือเคาน์เตอร์ แล้วต้องการมีเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์ และเชื่อต่อยอดสั่งซื้อบนเว็บไซต์เข้าระบบ pos ได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มยอดขาย ให้กับธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว และร้านค้าขายปลีกส่งทั่วไป

ลักษณะการทำงาน

มีระบบหลังบ้านเว็บไซต์ ให้ใส่รายการสินค้า รูปภาพ รายละเอียดสินค้า ราคา และจำนวน ซึ้งสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลา และแสดงบน เว็บไซต์เรียลไทม์ทันที
ระบบ e-commerce นี้ สามารถซื้อขายและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ได้ทันที สามารถ search หาใน google ได้ เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่ง เมื่อมียอดสั่งซื้อและยอดรับชำระเข้ามา จะมีรายการคำสั่งซื้อ และรายละเอียดลูกค้าต่างๆ เข้ามาด้วย เพื่อที่ทางแอดมินของเว็บไซต์จะได้ตอบกลับ ส่งสินค้าหรือบริการให้ และดูและลูกค้าต่อไป ระบบสามารถให้ลงทะเบียนสมาชิกได้ มีระบบออกส่วนให้สมาชิก หรือลูกค้าทั่วไปได้ เป็น coupon หรือ vouher ก็ได้ สามารถกำหนดราคาโปรโมชั่น และระยะเวลาโปรโมชั่นได้ สามารถลำดังสินค้าบริการบนเว็บไซต์ตามความนิยมและตลาดได้ สามารถส่งยอด booking online เข้าอีเมลล์แอดมินได้เรียลไทม์และมีอีเมลล์ส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับคำสั่งไปให้ลูกค้าได้เรียลไทม์เช่นกัน มีรายการวิเคราะห์การขายมากมาย เพื่อการตลาด เช่น ยอดขายตามประเภทสินค้า ยอดขายตามรายการสินค้า ยอดขายตามพื้นที่ของลูกค้า มีกราฟให้ดูแนวโน้มยอดขาย และมีรายงานขายให้ดูเรียลไทม์ แยกเป็นวันเดือนปีได้