Hospital asset management

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Hospital asset management

วัตถุประสงค์

สำหรับการ Tracing & Tracking เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเเพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อการบริหารจัดการวางแผนการใช้งานและการตรวจสอบรวมถึงการค้นหา
และควบคุมสต๊อค เป็นการควบคุมป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์ภายในโรงพยาบาล

เหมาะกับ

โรงพยาบาล หรือคลีนิกทุกแห่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ทำให้สามารถควบคุมสต๊อคและสินทรัพย์ของทางโรงพยาบาล ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ภายในโรงพยาบาลไม่ให้สูญหาย

ลักษณะการทำงาน

มีอุปกรณ์ RFID ขนาดเล็กติดที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้น
มีระบบซอฟแวร์ช่วยบริการ การทำรับ การเบิกจ่าย การโอนย้าย การยืม และการนับสต๊อค นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ติดตั้งที่ประตูของทุกแผนกเพื่อทำการตรวจจับ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และมีสัญญาณเตือนเมื่อตรวจพบว่าอุปกรณ์ถูกเคลื่อนย้าย ที่โดยไม่ได้รับการอนุญาต