POS software online

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

POS software online

วัตถุประสงค์

เป็นระบบสำหรับขายปลีก เหมาะกับร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าที่มีบาร์โค๊ด เพื่อให้การขายถูกต้องแม่นยำที่สุด ทั้งยอดขาย สต๊อคที่ขาย สต๊อคที่เหลืออยู่ ยอดเงินในเก๊ะ หรือยอดเงินในบัญชีธนาคารสามารถตรวจสอบ ได้ถูกต้องตามสินค้าที่ขายไป สามารถออกบิลหน้าร้านให้ลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือ สามารถจดใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

เหมาะกับ

ร้านค้าขายปลีก หรือส่งสินค้าทุกประเภท

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ยอดขาย สต๊อค เงิน ถูกต้องแม่นยำ มีบิลใบเสร็จที่ถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มได้และออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

ลักษณะการทำงาน

ระบบซอฟแวร์ขายของหน้าร้านหรือ Poin of sales (POS) ประกอบไปด้วยหลายฟังชั่น
ผู้ใช้งานจะใช้ทุกฟังชั่น หรือเฉพาะบางฟังชั่นที่เหมาะกับตนก็ได้ ระบบเริ่มต้นแต่มีใบสั่งซื้อ ระบบรับสินค้าเข้าสต๊อค ระบบโอนย้านสินค้าระหว่างคลังสินค้า ระบบสร้างคลังสินค้า
(หากมีหลายคลัง) ระบบขาย ตัดสต๊อค ระบบปรับปรุงสต๊อค ระบบสต๊อคและรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานรายการสินค้าทั้งหมด และยอดคงเหลือ หรือสามารถเลือกดูแค่บางรายการได้ รายงานยอดขายตามประเภทสินค้า หรือยอดขายทั้งหมด หรือยอดขายตามรายการสินค้ารายงานสินค้าขายดี รายงานสินค้าขายไม่ดี (มีการเคลื่อนไหวต่ำ) รายงานตรวจนับสินค้า และอื่นๆ เป็นต้น