ระบบสต๊อกเวชภัณฑ์ ระยอง

การนับสต็อกให้ทราบจำนวนสินค้าคงคลังอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการจัดเก็บสต๊อกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำเพื่อทราบจำนวนคงคลังในแต่ละวัน ระบบจัดสต๊อกนั้นสำคัญที่สุดทางบริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ซิสเท็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จึงได้มีการคิดค้นระบบการจัดสต๊อกเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายสต๊อกและการจัดสต๊อกผิดผลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพระบบการทำงานที่ดียิ่งขึ้นเพื่อการจัดสต๊อกได้รวดเร็วและไม่ล่าช้าระบบของเราสามารถ Tracking คลังหลักเพื่อที่คลังหลักจะได้จัดสต๊อกให้ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องรอของในสต๊อกจะหมดก่อน

ถ้าหากเวชภัณฑ์ในสต๊อกไม่ได้มีการบันทึกการเบิกจ่ายเป็นประจำจะทำให้สต๊อกของไม่ทันเพื่อใช้สำหรับการรักษาหรือทำให้สต๊อกคงคลังเหลือเป็นจำนวนมากแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ในบางกรณีอาจมีการลืมลงบันทึกการเบิกใช้สต๊อกจึงทำให้การนับสต๊อกนั้นผิดผลาดเราเลยได้มีการจัดสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาสต๊อกขาดหรือเกิน ระบบจัดสต๊อกจึงสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้สามารถเห็นสต๊อกคงคลังทั้งหมด เมื่อเรารู้จำนวนสต๊อกคงคลังทั้งหมดแล้วก็สามารถปริมาณสต๊อกไว้ได้ทำให้เบิกจ่ายสต๊อกและระบายสต๊อกคงคลังได้เหมาะสมมากขึ้น การทราบสต๊อกคงคลังที่เลืออยู่จึงเป็นนั้นสำคัญต่อการตั้งค่าระบบแจ้งเตือนเป็นอย่างมาก ทางบริษัทเลยได้มีการสร้างระบบ Stock Online ขึ้นมาเพื่อระบสามารถแจ้งเตือนเมื่อคุรุพันธ์ต่างๆกำลังจะหมดระบบช่วยให้การสั่งเบิกสต๊อกได้เหมาะสม มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ทำการรักษาอยู่ตลอด Stock In, Stock Out นั้นคือการเบิกเข้าเบิกออก การเบิกเข้านั้นหมายถึงการเบิกสต๊อกจากคลังเพื่อมาสต๊อกไว้ก่อนที่คุรภัณฑ์จะหมด การเบิกออกคือการเบิกจากสต๊อกเพื่อเอาออกไปใช้ทำการรักษาถ้ามีการเบิกใช้สต๊อกในทุกๆวันนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมี Stock In, Stock Out เพื่อที่ระบบจะได้สต๊อกอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมแม่นยำ

เมื่อต้องการเบิกอุปกรณ์ออกจากสต๊อกในกรณีที่เร่งรีบจนลืมลงบันทึกนั้นเรามีการแก้ไขโดยจัดตั้งให้ระบบ Stock Online นั้นสามารถทำการสแกนอุปกรณ์ได้โดยเพียงแค่สแกน QR Code ที่ติดอยู่ที่อุปกรณ์ลดการกรอกหรือลงบันทึกเพื่อลดการผิดผลาดในการเบิก ระบบสามาลงบันทึกเองได้ทันทีเมื่อทำการสแกนไปที่ QR Code เพียงเท่านั้นหรอถ้ามีการเบิกอุปกรณ์เป็นจำนวนหลายชิ้นสามารถทำการคีย์จำนวนลงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทำการยิง QR Code ทีละชิ้น เพื่อลดเวลาการทำเบิกอุปกรณ์ออกจากสต๊อกและยังลดการผิดผลาดในการลงบันทึกอีกด้วย